Rotaract Almere is een serviceclub bestaande uit jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar die zich inzetten voor maatschappelijke acties en projecten. Sinds de oprichting in 2008 zetten wij ons in voor de maatschappij door het doen van acties en projecten voor het goede doel.

Clubfoto Rotaract Almere
Foto: André Ruigrok

Om deze mooie projecten te kunnen blijven uitvoeren en het aantal projecten uit te breiden, zijn wij op zoek naar donateurs die Rotaract Almere een warm hart toedragen door jaarlijks een financiële bijdrage te leveren. Hiervoor hebben wij Vrienden van Rotaract Almere in het leven geroepen. Met een kleine bijdrage kunt u onze club al steunen in het organiseren van projecten. Dit kan al vanaf €2,- per maand!

Met trots.. Onze huidige vrienden
Wij zijn hartstikke trots op het feit dat diverse mensen onze vrienden zijn geworden! Eenmaal per jaar organiseren wij  voor iedereen een Vrienden van…-borrel. Hier presenteren wij aan hen wat wij het afgelopen jaar voor projecten hebben georganiseerd en wat voor goede doelen wij hebben kunnen ondersteunen. Met trots presenteren wij onze huidige vrienden:

  • Anne van Haga
  • Saskia Hoogwoud
  • André Ruigrok Fotostudio B.V.
  • Jurgen W.
  • Tijmen
  • Loes & Jeffrey
  • Willem Gasman
  • Ingrid van Otterlo
  • Peter van Schelven

Helpt u mee?
Wij stellen het enorm op prijs als wij u tot onze Vrienden van… mogen rekenen. Via deze link kunt u het aanmeldingsformulier downloaden.

Alvast hartelijk dank!